Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is MTC Tower Cranes B.V. niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Geldigheid van weergegeven prijzen

Als door een typefout of een technische storing de prijs of andere voorwaarde van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze site en tegen die verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden is besteld, kan MTC Tower Cranes B.V. weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. Prijzen zijn geldig op het moment van publicatie op deze site, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Informatie van derden

MTC Tower Cranes B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Intellectuele eigendomsrechten

MTC Tower Cranes B.V. maakt de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en tracht informatie op een zo vriendelijk mogelijke manier te presenteren. Alle afbeeldingen en teksten zijn en blijven echter wel eigendom van MTC Tower Cranes B.V. en mogen op geen enkele wijze gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van MTC Tower Cranes B.V. De informatie en het materiaal op www.mtc-cranes.com mag u gebruiken, downloaden, kopiëren en verspreiden, maar niet voor commerciële doeleinden. Zorg daarbij altijd voor bronvermelding.